Καρκίνος

Μπορεί να δυσκολεύεσαι συναισθηματικά με μια ερωτική υπόθεση ή με μια σχέση με ένα παιδί σου.

Ίσως να είναι λίγο θολή η κατάσταση σήμερα, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κάνεις παρορμητικές κινήσεις.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων