Καρκίνος

Ίσως έχεις την ευκαιρία για μια δημιουργική συνεργασία. Σε αυτό το διάστημα, οι φιλικές σχέσεις διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σου.

Υπάρχει και ένα ερωτικό ενδιαφέρον κάπου στον ορίζοντα ή σύντομα θα υπάρξει. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων