Δίδυμοι

Η σκέψη σου ανοίγει, ίσως να συμβάλει σε αυτό μια σχέση, μια εμπειρία, ένα ταξίδι ή ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Αυτά που μαθαίνεις τώρα, θα έχουν σύντομα εφαρμογή στη ζωή σου και στον τρόπο που σκέφτεσαι. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος