Ταύρος

Ενδεχομένως οι ανάγκες και στο σπίτι και στη δουλειά είναι αυξημένες. Όμως κάπου ίσως πρέπει να δώσεις περισσότερη προσοχή. Δεν μπορείς να είσαι πάντα υπεράνθρωπος.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι