Δίδυμοι

Η επικοινωνία σήμερα μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση. Υπάρχει μάλλον έντονος συναισθηματισμός, ενώ τα μηνύματα είναι ασαφή.

Αν δεν υπάρχει αίσθηση “σύνδεσης” προσωρινά είναι καλύτερα να αναβληθεί η επικοινωνία. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος