Ταύρος

Μπορεί να δυσκολεύεσαι συναισθηματικά με μια ερωτική υπόθεση ή με μια σχέση με ένα παιδί σου.

Ίσως να είναι λίγο θολή η κατάσταση σήμερα, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κάνεις παρορμητικές κινήσεις. 

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι