Παρθένος

Κάτι κινείται στα επαγγελματικά και τα οικονομικά σου και φαίνεται ότι έχει ενδιαφέρον.

Μπορείς να είσαι διερευνητικός προς το παρόν, αλλά μην απορρίπτεις καμία πρόταση ή ιδέα, αν δεν την εξετάσεις πρώτα. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός