Δίδυμοι

Υπάρχουν άνθρωποι αξιόλογοι, τους οποίους μπορείς να εμπιστευτείς.

Μπορείς να τους εντοπίσεις εύκολα αυτές τις μέρες και ίσως αποφασίσεις να συνάψεις νέες σχέσεις ή και συνεργασίες. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος