Ταύρος

Είναι μια καλή μέρα για να βάλεις σε μια τάξη τις νομικές και οικονομικές υποθέσεις σου.

Πολλά πράγματα που ξεκινάς αυτές τις μέρες μπορούν να έχουν θετική εξέλιξη και οφέλη. 

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι