Δίδυμοι

Η δημιουργικότητα, τα παιδιά και / ή η ερωτική σου ζωή αποτελούν κεντρικούς τομείς αυτή τη βδομάδα. Ειδικά τα ερωτικά σου φαίνεται ότι σοβαρεύουν, μέσα σου κυρίως. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος