Ιχθύες

Η σκέψη να συνεργαστείς για κάτι δημιουργικό φαίνεται αρκετά ελκυστική αυτές τις μέρες, ίσως και με ένα φιλικό πρόσωπο. Οι ιδέες είναι πολλές και στην πορεία θα αυξάνονται. Αυτά είναι τα καλά της συνεργασίας με συμβατά με εμάς πρόσωπα. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12