Παρθένος

Κάτι κινείται στα επαγγελματικά και τα οικονομικά σου και φαίνεται ότι έχει ενδιαφέρον. Μπορείς να είσαι διερευνητικός προς το παρόν, αλλά μην απορρίπτεις καμία πρόταση ή ιδέα, αν δεν την εξετάσεις πρώτα.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός