Σκορπιός

Ο Άρης θα φροντίσει να κάνεις επιτυχείς οικονομικές διαπραγματεύσεις και ρυθμίσεις. Επίσης, αυξάνεται ο ερωτισμός και η επιθυμία για μια σχέση που να έχει συναισθηματικό βάθος.

Στην επόμενη σελίδα: ο Τοξότης