Παρθένος

Τις σοβαρές συζητήσεις με τους συνεργάτες, πελάτες, αφεντικά, κλπ., άσ’τες καλύτερα για λίγες μέρες αργότερα. Το ίδιο και με τον-τη σύντροφό σου. Μπορεί σήμερα να μην επιτρέπονται εντάσεις και λάθη στην επικοινωνία.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός