Ταύρος

Η αίσθηση ασφάλειας που προέρχεται από το σπίτι και την οικογένεια είναι κάτι που μπορεί να σε ησυχάσει και να σε κινητοποιήσει για να κάνεις πράγματα που θέλεις. Μια ενθάρρυνση και υποστήριξη τη χρειαζόμαστε όλοι περιστασιακά.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι