Λέων

Είναι πιθανό να προκύψει κάτι έκτακτο στη δουλειά ή να χρειαστεί να κάνεις ένα ταξίδι.

Άσχετο, αυτές τις μέρες κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει ανάγκη να απαλλαγείς από εκκρεμότητες που σε βαραίνουν, κάνε το για να λυτρωθείς. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος