Καρκίνος

Η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο στη διάθεσή σου.

Η προσφορά σου (σε συναισθηματικό επίπεδο) προς ένα οικογενειακό πρόσωπο ή μια στενή προσωπική σου σχέση έχει μεγάλη σημασία και για αυτόν που την εισπράττει και για σένα. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων