Παρθένος

Αν είσαι σε σχέση μπορούν να γίνουν διορθωτικές κινήσεις σε μια περίεργη κατάσταση που ενδεχομένως κλιμακώθηκε πρόσφατα. Αν δεν είσαι σε σχέση, κάτι πάει να ξεκινήσει μήπως; 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός