Υδροχόος

Είναι πιθανό μια συγκατοίκηση ή μια οικογενειακή σχέση να χρειάζεται ξεκαθάρισμα. Ο τρόπος που σκέφτεσαι πάντως σήμερα, δεν είναι απαραίτητα και πολύ ρεαλιστικός, οπότε δεν χρειάζονται σοβαρές αποφάσεις. 

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες