Καρκίνος

Ο Άρης βρίσκεται στον δέκατο οίκο σου και αυτό σημαίνει αρκετή δουλειά αυτήν την περίοδο, αλλά και πολλή παραγωγικότητα.

Αυτό το διάστημα μπορεί να μην έχει ξεκούραση, ειδικά αυτές τις μέρες, αλλά μάλλον αξίζει ο κόπος. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων