Δίδυμοι

Ο Άρης βρίσκεται στον ενδέκατο οίκο σου και η δικτύωση αυτό το διάστημα μπορεί να έχει πολύ θετικές συνέπειες στην καριέρα σου.

Επίσης, εκτός από την αρκετή δουλειά που μάλλον θα έχεις, και η κοινωνική σου ζωή θα είναι έντονη και ενδιαφέρουσα. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος