Ταύρος

Ο Άρης στον Κριό μπορεί να φέρνει στην επιφάνεια κάποια θέματα προς επεξεργασία.

Είναι μια ενδιαφέρουσα διέλευση επειδή ο Κριός είναι ο δωδέκατος οίκος σου που σχετίζεται με τη δημιουργική μοναχικότητα και τη διάθεσή σου.

Ίσως χρειάζεται αυτήν την περίοδο να επικεντρωθείς σε ένα σχέδιο χωρίς να διασπάται καθόλου η προσοχή σου. 

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι