Καρκίνος

Η σημερινή μέρα μπορεί να φέρει λύσει σε κάποιο οικογενειακό θέμα ή ιδέες για να κάνεις κάποιες σημαντικές αλλαγές στον χώρο σου. Συναισθηματικά έρχεσαι σε ισορροπία, και αυτό με κάποιο τρόπο οφείλεται στο σπίτι ή την οικογένεια.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων