Ταύρος

Μια στενή προσωπική σου σχέση μπορεί να είναι ιδιαίτερα βοηθητική αυτές τις μέρες. Ίσως στο πρόγραμμα υπάρχει και μια συγκατοίκηση ή μια νέα συνεργασία.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι