Κριός

Είναι πιθανή μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία για μια συμφέρουσα αγορά.

Φαίνεται ένα οικονομικό όφελος στον ορίζοντα ή και μια πρόταση για μια ελεύθερη συνεργασία. 

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος