Δίδυμοι

Όρεξη για δουλειά, επιθυμία για δημιουργικότητα, πάθος, αλλά υπάρχει κάτι που σε προβληματίζει.

Ένας άνθρωπος;

Συναισθηματικό είναι;

Πάντως το να πηγαίνει καλά αυτός ο τομέας είναι πολύ σημαντικό και για τους υπόλοιπους τομείς: αντλείς δύναμη. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος