Ζυγός

Οι εξελίξεις σε μια συνεργασία μπορούν να είναι πολύ θετικές.

Αν έχεις έναν επαγγελματικό στόχο αυτές τις μέρες, προχώρα χωρίς δισταγμό. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Σκορπιός