Καρκίνος

Έχεις την ευκαιρία αυτές τις μέρες να κάνεις έναν οικονομικό προγραμματισμό και να διερευνήσεις λύσεις ή επιλογές για να μειώσεις τα έξοδα και να αυξήσεις τα έσοδα.

Μπορεί να γίνει και κάποια επαγγελματική πρόταση. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων