Δίδυμοι

Μια γνωριμία από το εξωτερικό ή μια συνεργασία από άλλη χώρα μπορούν να έχουν πολύ ενδιαφέρον.

Διερεύνησε προσεκτικά τους όρους, αν πρόκειται για τη δεύτερη περίπτωση. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος