Υδροχόος

Αυτές οι μέρες είναι ό τι καλύτερο για εξόδους, γνωριμίες και κοινωνικές συναναστροφές.

Είναι καλές και για να προβάλεις τη δουλειά σου με κάποιο τρόπο.

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες