Τοξότης

Ίσως μια συμφωνία που αφορά το σπίτι να είναι αρκετά συμφέρουσα.

Φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο θα έχεις κέρδος.

Είναι πιθανό ένα οικογενειακό πρόσωπο να έχει μια καλή ιδέα. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Αιγόκερως