Παρθένος

Αν πιέζεσαι να δώσεις την απάντησή σου σχετικά με μια νέα συνεργασία ή με την ανάληψη μιας νέας επαγγελματικής ευθύνης, καθυστέρησέ το λίγο, δεν χάθηκε ο κόσμος. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός