Λέων

Μπορεί σήμερα να είναι μια δύσκολη μέρα για συγκατοικήσεις ή για μια συμφωνία που αφορά ένα ακίνητο.

Δύσκολη η ενδοοικογενειακή επικοινωνία. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος