Καρκίνος

Μπορεί να δυσκολεύεσαι με ένα δημιουργικό έργο ή με την ανεύρεση χρημάτων που χρειάζεσαι.

Σε μια άλλη περίπτωση θα ήταν καλό να διαχειρίζεσαι σωστά τα οικονομικά που μοιράζεσαι με άλλους και να αποφύγεις τις οικονομικές συναλλαγές. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων