Δίδυμοι

Σήμερα πρόσεχε θέματα υγείας, εξάντλησης, διατροφής και απόφυγε να πιέζεις τον εαυτό σου σε υπερβολικό βαθμό. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος