Ταύρος

Μπορεί να υπάρχει δυσκολία στην επικοινωνία με έναν συνεργάτη, ή μια διαφωνία με κάποιον ιεραρχικά ανώτερο στη δουλειά.

Αν δεν της δώσεις ιδιαίτερη έμφαση, θα την προσπεράσετε και οι δύο. 

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι