Κριός

Η πορεία προς έναν στόχο σου μπορεί να θέλει κάποιες αλλαγές.

Ένας συνεργάτης ή ο/η σύντροφός σου μπορεί να βοηθήσει πολύ. 

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος