Ταύρος

Είναι πιθανώς λίγο δύσκολη η κατάσταση στις σχέσεις και τις συνεργασίες σήμερα, ίσως θα πρέπει να κρατάς χαμηλούς τόνους γιατί η ατμόσφαιρα είναι λίγο τεταμένη. 

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι