Ταύρος

Η πρόσφατη νέα Σελήνη πραγματοποιήθηκε στον όγδοο οίκο σου και είναι μια από τις πιο θετικές και σημαντικές της χρονιάς. Ο οίκος αυτός συνδέεται κυρίως με δύο τομείς: τον συναισθηματικό, το μοίρασμα σε μια σχέση, τη βαθιά οικειότητα και την ερωτική πράξη από τη μία, και από την άλλη με τα οικονομικά που μοιράζεσαι με άλλους.

Το μοίρασμα δηλαδή, είναι η σημαντικότερη έννοια αυτού του οίκου. Είτε είναι μοίρασμα με τον άνθρωπό σου, είτε με έναν συνεργάτη. Με αυτήν τη νέα Σελήνη μπορεί να εδραιωθεί μια σχέση, να δημιουργηθεί μια νέα, να μοιραστείς έντονα συναισθήματα, να ολοκληρώσεις μια οικονομική ή επαγγελματική συμφωνία. Και φαίνεται ότι υπάρχουν ευκαιρίες που θα αξιοποιήσεις και ότι θα γίνουν νέα ξεκινήματα.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι