Κριός

Η σημερινή όψη της Σελήνης με την Αφροδίτη είναι πιεστική και ίσως πρέπει να αποφύγεις συζητήσεις για οικονομικά θέματα με φίλους. Γενικότερα θέλει μια προσοχή ο οικονομικός τομέας σήμερα.

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος