Λέων

Ένα θέμα που αφορά τα χρήματα θα προχωρήσει, ίσως μια οικονομική συμφωνία να υλοποιηθεί. Εκτός από αυτόν τον τομέα, η σύνοδος Ερμή και Ποσειδώνα σχετίζεται και με την ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης οικειότητας με έναν άνθρωπο.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος