Δίδυμοι

Η σύνοδος του Ερμή με τον Ποσειδώνα είναι πολύ θετική και σχετίζεται με τον επαγγελματικό τομέα, ο οποίος ούτως ή άλλως αυτήν την περίοδο μπορεί να έχει σημαντικές εξελίξεις. Κάποιες φορές χρειάζεται να γίνεσαι περισσότερο διεκδικητικός και να προβάλεις τη δουλειά σου.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος