Παρθένος

Η όψη της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα είναι πολύ θετική και αφορά τις νέες γνωριμίες, τις σχέσεις και τις συνεργασίες.

Μπορεί όμως να εδραιωθεί και μια ήδη υπάρχουσα σχέση που να αλλάξει τη ζωή σου. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός