Λέων

Η Αφροδίτη και ο Ποσειδώνας σχηματίζουν μια πολύ θετική όψη που αφορά το σπίτι, την οικογένεια και τα κοινά οικονομικά.

Μπορεί να γίνει μια σημαντική οικονομική συμφωνία αυτές τις μέρες. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος