Ιχθύες

Η σημερινή όψη της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα είναι πολύ αρμονική και θετική. Αφορά κυρίως τους στόχους σου, ταξίδια, θέματα σπουδών και δημοσιεύσεις.

Αλλά είναι πιθανό και μια εμπειρία ή σχέση να συμβάλλει στο να αλλάξει λίγο ο τρόπος που σκέφτεσαι πάνω σε ένα θέμα. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12