Κριός

Η σημερινή όψη της Σελήνης με τον Ήλιο είναι μια ένδειξη οικειότητας σε κάποιες στενές σχέσεις, ίσως έρχεσαι περισσότερο κοντά με ένα άτομο από την οικογένεια.

Μπορείς να οργανώσεις καλύτερα και κάτι που αφορά το σπίτι ή και να έχεις οικονομικό όφελος. 

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος