Λέων

Κάποιες σκέψεις μπορεί να σε προβληματίζουν, γενικότερα μπορεί να νιώθεις ότι έρχονται στην επιφάνεια είτε από εσένα τον ίδιο είτε από εξωτερικούς παράγοντες κάποια θέματα που θέλουν επεξεργασία.

Η διαδικασία αυτή είναι σημαντική για την εξέλιξή σου και αξίζει να της δώσεις τη σημασία που χρειάζεται. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος