Σκορπιός

Αυτήν την περίοδο μπορεί να ήσουν περισσότερο εξωστρεφής, ενώ οι εξελίξεις ήταν αργές και πολλές φορές οι ματαιώσεις σε δυσκόλευαν. Πλέον μπαίνεις σε μια διαφορετική φάση πιο ενεργητική και κοινωνική και προφανώς πιο παραγωγική.

Στην επόμενη σελίδα: ο Τοξότης