Παρθένος

Είναι πιθανό εδώ και αρκετό διάστημα να παρουσιάζονταν διάφορα εμπόδια στην ερωτική σου ζωή ή να ένιωθες ότι τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα για να τα διαχειριστείς. Ίσως μάλιστα οι καταστάσεις που βίωνες σε έκαναν να στραφείς περισσότερο μέσα σου και αυτό ήταν κάποιες φορές δύσκολο. Αυτές τις μέρες φαίνεται ότι η ερωτική σου ζωή μπορεί να έχει μια σημαντική εξέλιξη.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός