Ιχθύες

Ίσως τους τελευταίους μήνες να γινόσουν ανά διαστήματα περισσότερο εσωστρεφής, ίσως επανεξέταζες τις φιλικές σου σχέσεις ή σε απασχολούσαν η θέση σου στην κοινωνία, οι στόχοι σου, κλπ. Αυτή η περίοδος ολοκληρώνεται και, το βασικότερο, έρχεσαι περισσότερο κοντά στους ανθρώπους σου.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12